Archive elokuu 2018

Pääkaupunkiseudun nuorison lainat kasvussa

Pääkaupunkiseudun nuorison lainat kasvussa

Helsingin Yliopiston julkaisema raportti nuorten velkaantumisesta kertoo lainanoton yleistymisestä nuorison keskuudessa.

Noin 69% kyselyyn vastanneista nuorista oli jonkinlaista velkaa. Yleisimmät velat olivat opintolaina, asuntolaina sekä luottokorttivelka. Pikavippi tai joustoluottovelkaa oli noin viidellä prosentilla vastaajista. Pikaluottojen pieni osuus veloista selittyy niiden nopealla takaisinmaksuajalla.  Velallisista yleisimmin velkaa oli naisilla. Ero miesten ja naisten välillä ei tutkimuksen mukaan ollut kuitenkaan huomattava. Luottokorttivelka oli naisten keskuudessa miehiä yleisempää.

Velkaa oli yleisesti enemmän korkeasti koulutetuilla, kuin kouluttamattomilla henkilöillä. Velan määrä kasvoi iän myötä, mutta yhä nuorempien velkaantumista on havaittavissa. Vanhemmilla ikäryhmillä asuntolaina oli yleisempää, kuin nuorilla.

Velkaongelmia oli hieman alle viideosalla vastaajista ja varsinaisia takaisinmaksuongelmia noin 12 prosentilla vastaajista. Velkaongelmat olivat yleisempiä alle 25-vuotiailla, kuin tätä vanhemmilla henkilöillä. Velkaongelmat olivat yleisempiä naisilla, kuin miehillä. Yleisin keino ehkäistä velkaongelmien kasaantumista oli hakea tukea läheisiltä. Muita apukeinoja olivat omaisuuden myyminen, työmäärän lisääminen. Kunnallisen velkaneuvojan tai muun järjestön avun puoleen kääntyminen oli harvinaisempaa. ....